Sürdürülebilirlik Politikası

Melis Pansiyon, çevreyi korumak, doğal ve sosyal çevre arasındaki bağlantıyı geliştirmek, yerel halkı desteklemek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemiştir.

 • Yasal şartlara, ulusal ve uluslararası standartlara uymak,
 • Otellerin bulunduğu bölgelerin kalkınması, toplumun refah seviyesinin artması, ekonomik ve sosyal olarak ileri          gitmesi için projeler üretmek veya bu tür projelere destek vermek, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etme ve toplumun gelişimine katkı sağlamak,
 • Doğal çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerimizi dikkate alarak kullandığımız malzemelerin ve ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmek,
 • Müşteri odaklı bir hizmet vermek,
  Doğal ve kültürel mirası korumak,
 • Yerel halkın istihdamını artırmak ve yerel halkı güçlendirmek,
  Herhangi bir taciz veya ayrımcılığa tolerans göstermemek,
 • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek atık miktarını, enerji tüketimini ve kirliliği en az seviyeye indirerek doğayı korumak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında her türlü önlemi alarak meslek hastalığı ve kaza riskini ortadan kaldırmak,
  Yaban hayatı korumak ve hayvan refahını artırmak,
 • Sürdürülebilir Turizm kapsamında çalışanlarımızda ve konuklarımızda farkındalık oluşturmak.
 • Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için yeterli kaynağı temin etmek ve bu kaynakları verimli şekilde kullanmak,
 • Çalışanlarımızla güvene ve etik ilkelerimize dayalı ilişkiler oluşturmak,
 • Sürdürülebilirlik sistemini ve performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek.